ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Home / ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ 45/20.09.2022 г. на директора на „МБАЛ-Девин“ ЕАД е открита процедура по провеждане на търг за отдаване под наем на...

Read More

„ДОСТАВКА НА ЕДИН БРОЙ ОБОРУДВАНО МЕДИЦИНСКО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО (ЛИНЕЙКА) ТИП В, ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ ДЕВИН ЕАД по Проект с референтен № 2123

ПУБЛИКУВАНО В АОП ПОД № 04882-2020-0001 АНЕКС към договор Обявление за възложена поръчка /28.09.2020/ Договор за доставка /28.09.2020/ ПРОТОКОЛ ПРОТОКОЛ №1 ПРОТОКОЛ...

Read More

„ДОСТАВКА НА ЕДИН БРОЙ ОБОРУДВАНО МЕДИЦИНСКО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО (ЛИНЕЙКА) ТИП В, ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ ДЕВИН ЕАД по Проект с референтен № 2123 – Договаряне

ПУБЛИКУВАНО В АОП ПОД №04882-2019-0004 Обявление прекратяване Публикувано в  АОП с №-04882-2019-0004 ПРОТОКОЛ РЕШЕНИЕ УТВЪРДИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ РЕШЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБРАЗЦИ...

Read More

„Доставка, монтаж и гаранционно обслужване на конвенционална рентгенова уредба за графия за нуждите на „МБАЛ Девин” ЕАД по Проект с референтен № 2123

„Доставка, монтаж и гаранционно обслужване на конвенционална рентгенова уредба за графия за нуждите на „МБАЛ Девин” ЕАД по Проект с...

Read More

Доставка, монтаж и гаранционно обслужване на медицинска апаратура по 5 (пет) обособени позиции за нуждите на „МБАЛ Девин” ЕАД

по Проект с референтен № 2123 „Намаляване на неравнопоставеността при достъпа в първичната здравна помощ относно социално значими болести сред...

Read More

„ДОСТАВКА НА ЕДИН БРОЙ ОБОРУДВАНО МЕДИЦИНСКО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО (ЛИНЕЙКА) ТИП В, ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ ДЕВИН ЕАД по Проект с референтен № 2123

Доставка на един брой оборудвано медицинско превозно средство (линейка) тип В, 4х4 за нуждите на МБАЛ ДЕВИН ЕАД по Проект с референтен №...

Read More

Прессъобщение

Във връзка с изпълнението на проект „Намаляване на неравнопоставеността при достъпа в първичната здравна помощ относно социално значими болести сред...

Read More

Закупуване и доставка на оборудване за диагностика с възможност за телемедицински преглед на изследванията за нуждите на МБАЛ Девин ЕАД

Предмет на поръчката „Закупуване и доставка на оборудване за диагностика с възможност за телемедицински преглед на изследванията за нуждите на...

Прочете повече