ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Home / ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Доставка, монтаж и гаранционно обслужване на медицинска апаратура по 5 (пет) обособени позиции за нуждите на „МБАЛ Девин” ЕАД

по Проект с референтен № 2123 „Намаляване на неравнопоставеността при достъпа в първичната здравна помощ относно социално значими болести сред...

Read More

„ДОСТАВКА НА ЕДИН БРОЙ ОБОРУДВАНО МЕДИЦИНСКО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО (ЛИНЕЙКА) ТИП В, ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ ДЕВИН ЕАД по Проект с референтен № 2123

Доставка на един брой оборудвано медицинско превозно средство (линейка) тип В, 4х4 за нуждите на МБАЛ ДЕВИН ЕАД по Проект с референтен №...

Read More

Прессъобщение

Във връзка с изпълнението на проект „Намаляване на неравнопоставеността при достъпа в първичната здравна помощ относно социално значими болести сред...

Read More

Закупуване и доставка на оборудване за диагностика с възможност за телемедицински преглед на изследванията за нуждите на МБАЛ Девин ЕАД

Предмет на поръчката „Закупуване и доставка на оборудване за диагностика с възможност за телемедицински преглед на изследванията за нуждите на...

Прочете повече