ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Home / ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

„ДОСТАВКА НА ЕДИН БРОЙ ОБОРУДВАНО МЕДИЦИНСКО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО (ЛИНЕЙКА) ТИП В, ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ ДЕВИН ЕАД по Проект с референтен № 2123

ПУБЛИКУВАНО В АОП ПОД № 04882-2020-0001 АНЕКС към договор Обявление за възложена поръчка /28.09.2020/ Договор за доставка /28.09.2020/ ПРОТОКОЛ ПРОТОКОЛ №1 ПРОТОКОЛ...

Read More

„ДОСТАВКА НА ЕДИН БРОЙ ОБОРУДВАНО МЕДИЦИНСКО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО (ЛИНЕЙКА) ТИП В, ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ ДЕВИН ЕАД по Проект с референтен № 2123 – Договаряне

ПУБЛИКУВАНО В АОП ПОД №04882-2019-0004 Обявление прекратяване Публикувано в  АОП с №-04882-2019-0004 ПРОТОКОЛ РЕШЕНИЕ УТВЪРДИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ РЕШЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБРАЗЦИ...

Read More

„Доставка, монтаж и гаранционно обслужване на конвенционална рентгенова уредба за графия за нуждите на „МБАЛ Девин” ЕАД по Проект с референтен № 2123

„Доставка, монтаж и гаранционно обслужване на конвенционална рентгенова уредба за графия за нуждите на „МБАЛ Девин” ЕАД по Проект с...

Read More

Доставка, монтаж и гаранционно обслужване на медицинска апаратура по 5 (пет) обособени позиции за нуждите на „МБАЛ Девин” ЕАД

по Проект с референтен № 2123 „Намаляване на неравнопоставеността при достъпа в първичната здравна помощ относно социално значими болести сред...

Read More

„ДОСТАВКА НА ЕДИН БРОЙ ОБОРУДВАНО МЕДИЦИНСКО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО (ЛИНЕЙКА) ТИП В, ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ ДЕВИН ЕАД по Проект с референтен № 2123

Доставка на един брой оборудвано медицинско превозно средство (линейка) тип В, 4х4 за нуждите на МБАЛ ДЕВИН ЕАД по Проект с референтен №...

Read More

Прессъобщение

Във връзка с изпълнението на проект „Намаляване на неравнопоставеността при достъпа в първичната здравна помощ относно социално значими болести сред...

Read More

Закупуване и доставка на оборудване за диагностика с възможност за телемедицински преглед на изследванията за нуждите на МБАЛ Девин ЕАД

Предмет на поръчката „Закупуване и доставка на оборудване за диагностика с възможност за телемедицински преглед на изследванията за нуждите на...

Прочете повече