Контакти

Home / Контакти

МБАЛ Девин ЕАД

Адрес: гр. Девин, ул. „Явор“ № 3
E-mail: mbal.devin@abv.bg

 

 

Външни телефони
Регистратура030158112
Хирургично отделение030158109
Операционен блок030158120
Детско отделение030158119
Клинична лаборатория030158121
Рентген030158122
Вътрешно отделение030158108
Аптека030158123
АДМИНИСТРАЦИЯ
Изп. Директор030158111
Деловодство030158110
Личен състав030158113
Главна сестра030158114
Кодировчик030158115