Категория: <span>Профил на купувача</span>

Публикация

Доставка на един брой оборудвано медицинско превозно средство (линейка) тип В, 4х4 за нуждите на МБАЛ ДЕВИН ЕАД

Доставка на един брой оборудвано медицинско превозно средство (линейка) тип В, 4х4 за нуждите на МБАЛ ДЕВИН ЕАД по Проект с референтен № 2123 „Намаляване на неравнопоставеността при достъпа в първичната здравна помощ относно социално значими болести сред нуждаещите се общности от трансграничните зони” (Reducing access inequalities  in primary health care for socially significant diseases...

Публикация

Удължаване на първоначалния срок за подаване на оферти

На основание чл.188 ал.2 от ЗОП, тъй като в първоначално обявения срок – до 19.09.2018 г. 16:30 ч. , са постъпили по-малко от 3 оферти, УДЪЛЖАВАМ срока за подаване на оферти по публикуваната обява до 26.09.2018 г. 16:30 ч. Място за получаване на оферти: град Девин 4800, ул. „Явор“ №3, МБАл – Девин ,деловодство. Дата...

Публикация

Закупуване и доставка на оборудване за диагностика с възможност за телемедицински преглед на изследванията за нуждите на МБАЛ Девин ЕАД

Предмет на поръчката „Закупуване и доставка на оборудване за диагностика с възможност за телемедицински преглед на изследванията за нуждите на ”МБАЛ Девин” ЕООД по проект с референтен № 2123 „Намаляване на неравнопоставеността при достъпа в първичната здравна помощ относно социално значими болести сред нуждаещите се общности от трансграничните зони” (Reducing access inequalities in primary health...

Публикация

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „МБАЛ – Девин“ ЕАД за период от 12 месеца.

Предметът на поръчката е: доставка на лекарствени продукти за нуждите на „МБАЛ – Девин“ ЕАД за период от 12 месеца. Предметът на поръчката е разделен на 229 обособени позиции, като изискванията към всяка една от тях са описани в Техническата спецификация – неразделна част от Документацията за участие. АОП Номер:   04882-2018-0001 Линк към АОП решение:...

  • 1
  • 2