Категория: <span>Профил на купувача</span>

Публикация

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ 45/20.09.2022 г. на директора на „МБАЛ-Девин“ ЕАД е открита процедура по провеждане на търг за отдаване под наем на недвижимо имущество 1. Предмет на търга: Обособена площ от 68 кв. м с предназначение „заведение за бързо хранене – снек бар“, находяща се в сграда с идентификатор 20565.504.961.1. с адрес: гр. Девин, ул. Освобождение No...

Публикация

„Доставка, монтаж и гаранционно обслужване на един брой апарат за ТЕКАР терапия за нуждите на „МБАЛ Девин” ЕАД

„Доставка, монтаж и гаранционно обслужване на един брой апарат за ТЕКАР терапия за нуждите на „МБАЛ Девин” ЕАД по Проект с референтен № 2123 „Намаляване на неравнопоставеността при достъпа в първичната здравна помощ относно социално значими болести сред нуждаещите се общности от трансграничните зони” (Reducing access inequalities in primary health care for socially significant diseases...

Публикация

„ДОСТАВКА НА ЕДИН БРОЙ ОБОРУДВАНО МЕДИЦИНСКО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО (ЛИНЕЙКА) ТИП В, ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ ДЕВИН ЕАД по Проект с референтен № 2123

ПУБЛИКУВАНО В АОП ПОД № 04882-2020-0001 АНЕКС към договор Обявление за възложена поръчка /28.09.2020/ Договор за доставка /28.09.2020/ ПРОТОКОЛ ПРОТОКОЛ №1 ПРОТОКОЛ №2 ПРОТОКОЛ №3 Решение Покaна – отваряне на ценови предложения РЕШЕНИЕ ОБЯВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ П ПРИЛОЖЕНИЕ №1 Техническа спецификация Образци линейка Приложение №2 Проект на договор линейка espd-request    

Публикация

„ДОСТАВКА НА ЕДИН БРОЙ ОБОРУДВАНО МЕДИЦИНСКО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО (ЛИНЕЙКА) ТИП В, ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ ДЕВИН ЕАД по Проект с референтен № 2123 – Договаряне

ПУБЛИКУВАНО В АОП ПОД №04882-2019-0004 Обявление прекратяване Публикувано в  АОП с №-04882-2019-0004 ПРОТОКОЛ РЕШЕНИЕ УТВЪРДИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ РЕШЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБРАЗЦИ ЛИНЕЙКА ПРИЛОЖЕНИЕ №2 Проект на договор ЕЕДОП ПОКАНА 1 ПОКАНА 2  

Публикация

„Доставка, монтаж и гаранционно обслужване на конвенционална рентгенова уредба за графия за нуждите на „МБАЛ Девин” ЕАД по Проект с референтен № 2123

„Доставка, монтаж и гаранционно обслужване на конвенционална рентгенова уредба за графия за нуждите на „МБАЛ Девин” ЕАД по Проект с референтен № 2123 „Намаляване на неравнопоставеността при достъпа в първичната здравна помощ относно социално значими болести сред нуждаещите се общности от трансграничните зони” (Reducing access inequalities  in primary health care for socially significant diseases at...

Публикация

Доставка, монтаж и гаранционно обслужване на медицинска апаратура по 5 (пет) обособени позиции за нуждите на „МБАЛ Девин” ЕАД

по Проект с референтен № 2123 „Намаляване на неравнопоставеността при достъпа в първичната здравна помощ относно социално значими болести сред нуждаещите се общности от трансграничните зони” (Reducing access inequalities  in primary health care for socially significant diseases at GB Area’s deprived communities) с акроним „Equal2Health” и договор за субсидия № B2.9a.05/15.12.2017 по Втора покана по...

Публикация

„ДОСТАВКА НА ЕДИН БРОЙ ОБОРУДВАНО МЕДИЦИНСКО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО (ЛИНЕЙКА) ТИП В, ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ ДЕВИН ЕАД по Проект с референтен № 2123

Доставка на един брой оборудвано медицинско превозно средство (линейка) тип В, 4х4 за нуждите на МБАЛ ДЕВИН ЕАД по Проект с референтен № 2123 „Намаляване на неравнопоставеността при достъпа в първичната здравна помощ относно социално значими болести сред нуждаещите се общности от трансграничните зони” (Reducing access inequalities  in primary health care for socially significant diseases at GB Area’s...

Публикация

Прессъобщение

Във връзка с изпълнението на проект „Намаляване на неравнопоставеността при достъпа в първичната здравна помощ относно социално значими болести сред нуждаещите се общности от трансграничните зони” (Reducing access inequalities in primary health care for socially significant diseases at GB Area’s deprived communities) с акроним „Equal2Health” и Договор за субсидия № В2.9а.05/15.12.2017 г., който се съ-финансира...

  • 1
  • 2