„ДОСТАВКА НА ЕДИН БРОЙ ОБОРУДВАНО МЕДИЦИНСКО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО (ЛИНЕЙКА) ТИП В, ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ ДЕВИН ЕАД по Проект с референтен № 2123 – Договаряне

ПУБЛИКУВАНО В АОП ПОД №04882-2019-0004

Обявление прекратяване


Публикувано в  АОП с №-04882-2019-0004

ПРОТОКОЛ

РЕШЕНИЕ

УТВЪРДИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ


РЕШЕНИЕ

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ОБРАЗЦИ ЛИНЕЙКА

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 Проект на договор

ЕЕДОП

ПОКАНА 1

ПОКАНА 2