Ценоразпис на предоставяни медицински и други услуги

Home / Ценоразпис на предоставяни медицински и други услуги
1 Консултативен преглед от началник на отделение 30.00
2 Консултативен преглед от лекар – специалист 25.00
3 Венозна инжекция 8.00
4 Мускулна инжекция 5.00
5 Подкожна инжекция 3.00
6 Леглоден за лечение на заболявания поискани пожелание от пациент-ТЕРАПЕВТИЧЕН ПРОФИЛ 40.00
7 ХИРУРГИЧЕН ПРОФИЛ 50.00
8 Леглоден за неосигурен или стойността на клиничната пътека 70.00
9 Потребителска такса за болнична помощ 5.80
11 Придружаване на болен/ за един ден/ 5.80
13 Вземане на венозна кръв и друг биологичен материал 2.00
14 Стерилизация на една стерилна единица 16.80
15 Копие на епикриза от ИЗ 3.60
16 Копие на медицинска документация /1 страница/ 0.10
17 Справки по документи 5.00
18 Обикновено или ритуално обрязване 100.00
19 Репозиция на локсиран крайник 50.00
20 Обработка на рана /малка-голяма/ 30,00-50,00
21 Атеромектомия 20,00-50,00
22 Консумативи които не се заплащат от НЗОК
23 платно за пластика на коремната стена с размер: 55-115